TARIFAS 2021-2022

-MATRÍCULA:..........................       70€/CURSO
-MATERIAL:  ............................     70€/ CURSO

ATENCIÓN EDUCATIVA
-MEDIA XORNADA ………………..170€
-XORNADA COMPLETA ………….200€

As nenas e os nenos que a causa das xornadas e quendas laborais das súas nais e pais teñan que ocupar una praza superior a 8 horas abonarán:

A asistencia da vosa filla ou fillo pode superar o seu  horario habitual.  Nese caso  cobraranse 3 € por cada hora máis.
O importe dos recibos emitidos non se reintegra.

 

-SEVIZOS DE COMEDOR
Todas/os as/os nenas/os  inscritos no servizo de comedor teranse que acoller ao comedor do centro.

 

Lembramos que os que sodes beneficiarios da axuda aos segundos fillos e sucesivos, contades coa gratuidade na atención educativa (máximo 8 h) e  da matrícula. O resto dos servizos serán abonados polas familias.

Os horarios de asistencia non se poden compensar nin repartir no día, (salvo en casos excepcionais) teranse que limitar á ocupación de praza para poder controlar ratios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Mahía, S/N 15220 Ames 981 890 901Aviso Legal